Αμοιβαία Κεφάλαια

Η Contract Α.Ε.Ε.Δ σας προσφέρει μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναγνωρισμένης αξίας που καλύπτουν κάθε επενδυτική σας ανάγκη. Διατηρεί συνεργασίες με διακεκριμένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στον Ελλάδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό και οι οποίες ξεχωρίζουν για το κορυφαίο επίπεδο διαχείρισης που προσφέρουν. Στόχος της είναι η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών σας για τη διατήρηση μιας επιτυχημένης συνεργασίας.


ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

eXTReMe Tracker