Οι πληροφορίες που παρέχει η CONTRACT Α.Ε.Ε.Δ (εφεξής η εταιρία) μέσω της ιστοσελίδας της www.contractsa.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για τη πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η εταιρία αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα της δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα, και ασφάλεια των πληροφοριών , ούτε για το περιεχόμενο που προέρχεται από εξωτερικές ιστοσελίδες και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστούν οι επενδυτές επηρεαζόμενοι από τις εκτιμήσεις των αρθογράφων.

Oι Α.Ε.Ε.Δ και το προσωπικό τους δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση να κατέχουν ή να διακινούν χρήματα και τίτλους που ανήκουν σε πελάτες τους.

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

eXTReMe Tracker