Εσείς ρωτάτε, Εμείς απαντάμε

  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 29 Ιουλίου 2010

    Έχω ανοίξει κωδικό για παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα.Εντολές για αγορά – πώληση μπορώ να δίνω μέσω της Contract ΑΕΕΔ όπως γίνεται μέχρι τώρα με τις αγορές- πωλήσεις μετοχών;

  • Γιώργος Σακελλαρίδης 29 Ιουλίου 2010

    Σύμφωνα με την νομοθεσία η Α.Ε.Ε.Δ μπορεί να κάνει μόνο σύσταση πελατείας στις συνεργαζόμενες ΑΧΕΠΕΥ για συναλλαγές στα παράγωγα και όχι λήψη-διαβίβαση οπότε για να δώσετε εντολή πρέπει να επικοινωνήσετε απ ευθείας με την ΑΧΕΠΕΥ ,είτε μέσω internet αν έχετε υπογράψει σύμβαση για WEB συναλλαγές παραγώγων.

eXTReMe Tracker