Εταιρία

Η Contract Aνώνυμη Εταιρία Λήψης Διαβίβασης Εντολών ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Καβάλα και υποκατάστημα στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό τη λήψη και διαβίβαση εντολών στο Χ.Α.Α. Με την 480η 28/12/2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.

Στην εξέλιξή της από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει επιτύχει συνεργασία με κορυφαίες Χρηματιστηριακές Εταιρίες όπως ΕUROBANK EQUITIES ΑΧΕΠΕΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, SOLIDUS AXEΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, AXON AXE, και Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως ΑLLIANZ ΑΕΔΑΚ, ΕUROBANK AEΔΑΚ, ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ, THETIS ΑΕΔΑΚ όπως επίσης και διευρυμένο πελατολόγιο που αριθμεί σήμερα 3000 περίπου επενδυτές.

Τόσο οι εγκαταστάσεις της σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη  πλήρης εξοπλισμένες με την πιο σύγχρονη και ασφαλή τεχνολογική υποδομή όσο και το καταρτισμένο-πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανθρώπινο δυναμικό είναι πάντα πρόθυμο να καλύψουν υποδειγματικά τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών της από όλη την Ελλάδα μέσα από ένα πλήθος επενδυτικών υπηρεσιών.

H εταιρία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ,είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ) και συμμετέχει στο θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ).

Η διοίκηση της ασκείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο και απαρτίζεται από τους:

  • Μπουτάκη Δημήτριο – ΠΡΟΕΔΡΟ
  • Σακελλαρίδη Γεώργιο – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
  • Μπουτάκη  Ευστάθιο  – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
  • Χασερόπουλο Αναστάσιο – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  • Ρέτσα Χρήστο- ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
eXTReMe Tracker