Θέση εργασίας στελέχους στην Contract ΑΕΕΔ


 

Η Contract Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ζητά στέλεχος για την κάλυψη κενής θέσης στο κεντρικό γραφείο της Καβάλας, με κύρια καθήκοντα την εξυπηρέτηση πελατών.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση σε σχολή οικονομικής κατεύθυνσης).

  • Ευχέρεια στους υπολογιστές.

  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Προαιρετικά προσόντα:

  • Θα συνεκτιμηθούν η εμπειρία και η γνώση στη διάθεση τραπεζικών – χρηματοοικονομικών προϊόντων και επενδυτικών υπηρεσιών.

 

Η Εταιρία προσφέρει:

  • Μισθό, άμεση πρόσληψη και ασφάλιση

  • Ελκυστικές αποδοχές και bonus

  • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανόδου σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν σας ενδιαφέρει μία  θέση σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, μπορείτε να αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

kariera@contractsa.gr

 


Στο email με το οποίο θα αποστείλετε το βιογραφικό σας, σας παρακαλούμε σημειώστε και τον παρακάτω κωδικό της αγγελίας αυτής:

AEED-11-02

 


Κινητό τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας (κ. Κουτούζου Αφροδίτη):

6948804048


 

Comments are closed.

eXTReMe Tracker